Mokamos paslaugos
Mostiškių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos sekančios mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 Įsak. Nr. 301).
1. Profilaktinis sveikatos tikrinimas Darbuotojo, dirbančio galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingo veiksnio poveikyje ar pavojingus darbus):
Eil. Nr.Profilaktinio sveikatos tikrinimo rūšys
Kaina (Eur)
įsidarbinant
Kaina (Eur)
dirbant
1.1Darbuotojų, dirbančių kenksmingo biologinio veiksnio rizikos sąlygomis
0,00
6,81
1.2Darbuotojų, dirbančių kenksmingo pramoninio aerozolio rizikos sąlygomis5,35
11,19
1.3Darbuotojų, dirbančių kenksmingo fizikinio veiksnio rizikos sąlygomis
2,437,30
1.4Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą
2,927,30
1.5Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų
3,412,43
2. Esant paciento pageidavimui, kai nėra medicininių indikacijų, atliekami mokami bendras kraujo tyrimas, šlapimo tyrimas, bendras cholesterolio ir gliukozės kraujyje tyrimas.
3. Mokami tyrimai atliekami paciento pagaidavimą pagal įstaigoje patvirtintą kainyną( tyrimai atliekami išsiunčiant juos į diagnostinę laboratoriją „Antėja“.
4. Neprisirašiusiems prie PSPC asmenims teikiama pirminio lygio gydytojo paslauga – 14,00Eur
5. Mokamas paslaugas (toliau MP) pacientas gali gauti:
5.1.Kai pageidauja atlikti tyrimą, kuris nepriklauso atlikti pirminio lygio įstaigoje, t.y. už šį tyrimą neapmoka PSDF.
5.2.Kai pageidauja atlikti ar kartoti tyrimą kai jis priklauso atlikti pirminio lygio įstaigoje, bet šeimos ar kito gydytojo nuomone jis nereikalingas, nes metų eigoje buvo atliktas, buvo be pakitimų ir nėra paciento būklės pablogėjimo
.5.3.Kai tyrimų neatlieka aukštesnio lygio įstaigos specialistas, bet rekomenduoja jį atlikti šeimos gydytojui, tačiau šis tyrimas neįeina į apmokamų iš PSDF pirminio lygio įstaigai tyrimų sąrašą.
5.4.Kai reikalingi papildomi tyrimai, dėl kurių pacientas turėtų vykti į aukštesnio lygio įstaigą, bet nenori ir sutinka už tyrimus susimokėti.
5.5.Kai reikalingas išsamus vykstančio į užsienį, norinčio įsigyti civilinį ginklą, vairuotojo mėgėjo, aviatoriaus mėgėjo sveikatos patikrinimas ir dokumentų išdavimas;
5.6.Kai pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau nori būti tiriamas ir gydomas, jei tai nebūtinoji pagalba;
5.7.Kai reikalingos dokumentų kopijos, asmens sveikatos istorijos kopijos, jei pageidauja pacientas;
5.8.Kai pacientai dėl amžiaus apribojimo nepatenka į profilaktines sveikatos programas: gimdos kaklelio vėžio ankstyvos diagnostikos, prostatos vėžio diagnostikos, krūties vėžio ankstyvos diagnostikos bei kardiologinės prevencijos programas, bet pageidauja šio ištyrimo;.
6. Suderinus pacientui su gydytoju ar kitu atsakingu asmeniu dėl MP, tai aprašoma asmens sveikatos istorijoje (išvardijami tyrimai, nurodoma, kad jie yra apmokami paciento), paimamas paciento parašas, kad jis sutinka. Gali būti suderinta atskira sutartimi, pasirašant vadovui.
Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos sveikatos priežiūros įstaigoje, moka:
  • patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
  • savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.