V. Staliulionienės BPG kabinetas įgyvendino projektą “ Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Riešės šeimos klinikoje ir V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinete”. Šiame projekte mūsų įstaiga dalyvavo partnerio teisėmis. Išanalizavus ir įvertinus šešių metų įstaigos prirašytų gyventojų stebėsenos rodiklius, buvo pastebėta, jog auga vyresniųjų (>65 m) gyventojų skaičius, daugėja neįgaliųjų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai. Vertinant tai, jog didėja paslaugų namuose teikimo poreikis, įstaiga sau iškėlė tikslą gerinti pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose prieinamumą, didinti procedūrų ir kitų paslaugų skaičių. Tam yra reikalingos naujos technologijos, medicininė įranga, tikslinės transporto priemonės. Pagal vykdomą projektą iš Europos Sąjungos socialinio fondo (ec.europa.eu) buvo skirtos lėšos įrangai įsigyti(esinvesticijos.lt). Priklausomai nuo prirašytų gyventojų skaičiaus gavome galimybę įsigyti hematologinį analizatorių XP-300, atliekantį 12 kraujo tyrimo parametrų, ir tikslinę transporto priemonę, skirtą slaugos paslaugų namuose teikimo plėtimui ir gerinimui. Įsigytos priemonės padėjo įgyvendinti numatytus tikslus: pacientai greičiau gauna paslaugas, tuo pačiu sumažėjo slaugomų ligonių hospitalizacija , pagerėjo gyvenimo kokybė, ilgėja gyvenimo trukmė. Įsigijus naują hematologinį analizatorių, sutrumpėjo atliekamų tyrimų laikas, sumažėjo savikaina, gaunamos tikslesnes analites. Visa tai komplekse padidino efektyvumą visose mūsų darbo grandyse.

Projekto vertė 59 811,22 Eur, iš kurių 50 617,53 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos.